SZAROGRÓD

twierdza na Podolu – historia, ludzie, zabytki i teraźniejszość

Strona
główna

Historia
miasta

Zabytki

Parafia
Św. Floriana

Reminescencje
rodzinne

Przydatne
informacje

Linki do
innych stron

Kontakt

Plan cmentarza

Nazwiska

Galeria zdjęćPlan cmentarza


Nekropolia szarogrodzka zajmuje powierzchnię kilkunastu hektarów. Z tego w niewielkiej tylko części zachowały się stare polskie nagrobki.
Najstarsza część cmentarza obejmuje obszar wokół kaplicy. Jednak po jej prawej stronie znajdują się wyłącznie nagrobki nie-polskie z okresu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednocześnie okazały pomnik proboszcza Pogorzelskiego z 1904 roku znajduje się w środku wtedy zapewne nowej wschodniej części cmentarza zajętej niemal wyłącznie przez mogiły prawosławne. Świadczyłoby to o tym, że teren z prawej strony kaplicy był podówczas zapełniony grobami z pierwszej połowy XIX w. które niestety nie zachowały się do naszych czasów.
Za kaplicą, w odległości ok. 200 m znajduje się współczesny cmentarz katolicki. Cały południowy obszar opadający ku dolinie rzeczki Kiełbaśnej jest porośnięty chaszczami, a tu i ówdzie trafiają się bezimienne krzyże. Można przypuszczać, że na tym obszarze nie stawiano trwałych pomników i nie ma już śladu po niegdysiejszych mogiłach.
Poniższy plan cmentarza jest orientacyjny, sporządzony pamięciowo, nie jest zatem dokładny, ale umożliwia swobodną orientację. Groby na planie oznaczyłem dodatkowo czasem założenia, co pozwala ocenić jak rozwijał się na przestrzeni czasu obszar pochówków.