SZAROGRÓD

twierdza na Podolu – historia, ludzie, zabytki i teraźniejszość

Strona
główna

Parafia
Św. Floriana

Dawne dzieje
parafii

Inwentarz
parafii ok. 1750 r.

Historia
najnowsza

Parafia
współcześnie


Objaśnienia do tekstu
Szarogród, kościół pw. św. Floriana Męczennika

Źródło:Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkp 2002. s. 495-509. Edycję przygotowano zgodnie z Instrukcją wydawniczą dla źródel historycznych od XVI do polowy XIX wieku, opr. K. Lepszego, Wrocław 1953.

Inventarium ecclesiae, supellectilis sacrae, aedificiorum villae Plebanówka2.

Ten kościół murowany niedokończony alias wzrąb3 tylko sam bez dachu, trynkowania4, okien i sklepienia, prócz tylko co chór wielki i kaplica na lewej ręce sklepione, w których kaplicach odprawuje się nabożeństwo. W nie wszedłszy ołtarz wielki drewniany prosto malowany cum effigie sculpta Crucifixi, na mensie5 murowanej, konsekrowany, z gradusami6 drewnianemi dwiema. W tym ołtarzu cyborium7 drewniane z drzwiczkami na zawiaskach i kłótką małą.
Baptisterium8 drewniane małe ze skoblem i kłótką, w nim aqua baptismalis w misie glinianej małej.
Armarium9 na olea sacra przy ścianie drewniane z drzwiczkami na zawiasach, ze skoblem i kłótką. Ambona drewniana niska na dwóch gradusach na ziemi stojącą.
Ołtarz drugi S. Antoniego drewniany mały posrebrzany i malowany, na mensie murowanej, konsekrowany, z gradusem kamiennym jednym.
Ołtarz trzeci drewniany nowy niemalowany S. Jana Nepomucena, na mensie drewnianej, z gradusem drewnianym jednym.
Ołtarz czwarty mały posrebrzany i malowany drewniany S. Anny, na mensie murowanej, konsekrowany, z gradusem kamiennym.
Ołtarz piąty alias obraz sam tylko w ramach ze skrzydłami Najświętszej Panny Zwiastowania, stojący na mensie murowanej, niekonsekrowany, bez gradusu.
Obrazów na ścianach różnych większych i mniejszych dziewięć.
Sztuk od grobu wielkiego malowanych na ścianach wiszących jedenaście.
Portret ś.p. X. Godzkiego proboszcza tegoż kościoła jeden.
Obraz procesyjonalny w ramach prostych, po jednej strome S. Trójcy, po drugiej Assumptionis Beatissimae.
Konfesyjonał stolarskiej roboty dębowy jeden.
Ławka długa stolarskiej roboty jedna.
Zakrystyi nie masz, tylko między filarami kącik jakiś zamurowany malutki.

Argentaryja.10

Monstrancyja srebrna wysoka w wieżyczki, środek w promienie srebrny pozłocisty, z melchizedechem11 srebrnym pozłocistym, po bokach osóbek dwie, trzecia w górze pozłocistych, na dole floresy dwa pozłociste.
Pixis srebrna mała pozłocista w grona wybijana dziurawa cum operculo simili.
Kielich cynowy z pateną takąż.
Patena pro viatico srebrna, po jednej stronie pozłocista.
Pacyfikał12 srebrny w promienie, z krzyżykiem w górze a aniołkami małemi ośmią, z obrazkiem papierowym za szkłem.
Pół krzyża złamane srebrne cum effigie Crucifixi deaurata i insygnia Ewangelistów czterech pozłociste, z drugiej strony effigies Beatissimae sculpta deaurata i gwiazd srebrnych siedm pozłocistych.
Votum srebrne dziurawe Najświętszej Panny z napisem: monstra te esse matrem i kółkiem srebrnym.
Votum srebrne Pana Jezusa Ukrzyżowanego z Najświętszą Panną i S. Janem, z łańcuszkiem i kółkiem.
Votum srebrne Najświętszej Panny z dwiema osobami klęczącemi, z łańcuszkiem.
Votum srebrne Pana Jezusa Ukrzyżowanego, z rokiem 1647., z łańcuszkiem i kółkiem.
Votum srebrne Najświętszej Panny na jednęż formę wybijane, z łańcuszkiem i kółkami trzema.
Votum srebrne Najświętszej Panny, na dole osoba przy krzyżu klęcząca, z łańcuszkiem.
Votum srebrne Pana Jezusa Ukrzyżowanego, na dole osoba klęcząca, z łańcuszkiem.
Votum srebrne, na którym koń wybity.
Votum srebrne ze czteroma osobami rysowanemi. Votum w serce z Prowidencyją boską.
Votum w serce z imieniem Jezus.
Votum w serce małe, brzegiem w koło sztychowaneL13
Votum w serce z imieniem Jezus z rokiem 1741.
Votum srebrne z osobą klęczącą.
Vota małe z okami trzy.
W wielkim ołtarzu na Panu Jezusie korona srebrna pozłocista.
Na ołtarzu S. Jana Nepomucena rokieta14 srebrna z rękawami srebrnemu trzewiki srebrne dwa, kołnierz srebrny, gwiazd srebrnych siedm, sztuczek115 srebrnych wąskich na sukience 24.
Votum w serce srebrne jedno.
Na ołtarzu S. Antoniego koronek ołowianych dwie, noga srebrna jedna, koń srebrny jeden.
Votum we dwa serca 1.
Pas na S. Antonim srebrny, perełek sznorek mały.
Na ołtarzu S. Anny koronka srebrna jedna, koronka ołowiana jedna, pierścionek jeden, zauszniczek16 z kamieniami para. Mętalik ołowiany jeden. Korali sznurków dziesięć. Paciorków drobnych sznorków ośm czarnych.

Ornaty różne.

Ornat biały szychem17 przerabiany, z kolumną w kwiat zielony szychem przerabianą, z galonkiem18 szychowym żółtym, płótnem czerwonym podszyty, z manipularzem19 dobieranym, bez stuły, stary, na przodzie podarty.
Ornat biały w kwiaty srebrne, z kolumną zieloną w kwiaty złote, z galonkiem szychowym żółtym, podszyty burtą20 niebieską, z stułą i manipularzem, dobry.
Ornat czerwony jednakowy w kwiaty, z galonkiem szychowym białym, podszyty burtą niebieską, z stułą i manipularzem.
Ornat materyi staroświeckiej w żółty i biały kolor, z kolumną różową w prążki srebrne, z frandzlą różową, podszyty płótnem niebieskim.
Ornat półjedwabny niebieski wzorzysty, z kolumną drogetową21 w paski, z galonkiem szychowym żółtym, z stułą i manipularzem, podszyty płótnem czerwonym, dobry. Ornat tureckiej materyi w paski, z kolumną bagazyjową22 pstrą, z pasamonem23 żółtym, podszyty płótnem niebieskim i czerwonym od połowy, z stułą i manipularzem, dobry.
Ornat adamaszkowy24 czarny, z kolumną lamową białą, z galonkiem do połowy szychowym żółtym, od połowy bagazyj ą oblamowany, podszyty płótnem kaparowym25. z stułą, bez manipularza.
Ornat czarny wzorzysty, z kolumną bagazyjową pstrą oblamowany pariter bagazyją. podszyty płótnem pstrym, z stułą i manipularzem dobieranemi w paski.

Kapy.26

Kapa na dnie czerwonym w kwiaty białe i srebrne, brzegi i szczyt zielone z kwiatem złotym, galon jedwabno szychowy żółty, podszyta burtą niebieską.
Kapa grodeturowa niebieska, brzegi i szczyt kitajkowe w paski, podszyta płótnem niebieskim i czerwonym.
Kapa czarna hałajkowa27 jednakowa bez galonu, podszyta burtą niebieską Stułą i manipularz osobne atłasowe28 czerwone.
Cabsula do chorych atłasowa czerwona z herbem Doliwa wyszywanym złotem i srebrem, na stulę do połowy atłasowej czerwonej, od połowy z materyi w kwiaty.
Cabsula druga żółta w kwiat czerwony, z pasamonem pstrym na stulę kitajkowej, popielaty.

Vela.29

Velum szagrynowe30 białe, grodeturenr31 niebieskim oblamowane, bagazyją podszyte.
Velum na dnie czerwonym w kwiaty białe i srebrne, z galonem szychowym żółtym, podszyte burtą niebieską.
Velum czerwone atłasowe, z galonkiem szychowym żółtym nowsze jedno, stare jedno.
Velum tureckiej materyi w paski, bagazyją oblamowane, podszyte płótnem czerwonym.
Velum kitajkowe32 popielate, podszyte płótnem niebieskim, bez galonu.
Velum adamaszkowe czarne z pasamonem pstrym, podszyte płótnem pstrym.

Bursy.33

Bursa czerwona w kwiaty białe i srebrne, z galonem szychowym żółtym.
Burs atłasowych czerwonych z galonem szychowym żółtym dwie.
Bursa zielona w kwiat żółty jedna.
Bursa czarna wytarta l, po drugiej stronie adamaszkowa.

Palie.34

Palia czerwona w kwiat biały z galonem szychowym żółtym jedna.
Pali atłasowych czerwonych z galonem szychowym żółtym dwie.
Palia kitajkowa w paski bez galonu jedna.

Korporały35

Korporał płócienny cienki z koronką szeroką jeden.
Korporałów płóciennych bez koronek sześć.

Puryfikaterze.36

Puryfikaterzy płóciennych bez koronek dwanaście.

Alby i humerały37

Alb płóciennych z koronami dwie.
Humerałów lnianych dwa.
Pas jedwabny niebieski stary.
Pas włóczkowy pstry jeden.

Firanki.

Firanka kitajkowa w paski jedna.
Firanka kitajkowa czerwona stara 1.
Firanek żółtych kitajkowych para l.
Firanka kitajkowa niebieska jedna.
Tabernaculum czerwone w kwiaty srebrne i białe, środkiem zielone w kwiaty złote jedno.
Tabernaculum kitajkowe w prążki małe jedno.
Baldachim o czterech laskach z półkami grodeturowemi niebieskiemu z sufitem popielatym kitajkowym.
Zasłon zielonych arasowych38 dwie.

Antepedia.39

Antepedium w brety40 czerwone z kwiatami białemi i zielone z kwiatami złotemi. bez galonu, podszyte płótnem.
Antepedium półjedwabne w brety żółte i fioletowe mienione41, z frandzlą karmazynową jedwabną, podszyte płótnem prostym.
Antepedium kitajkowe popielate w brety fioletowe, podszyte płótnem czarnym.
Antepedium w paski proste, z pasamonem białym, podszyte płótnem prostym.
Antepedium białe wełniane w kwiaty proste.
Antepedium niebieskie jednakowe z pasamonem pstrym, podszyte płótnem białym.
Kilim czerwony prosty na gradusy jeden.

Obrusy.

Obrusów cienkich z koronami trzy.
Obrus płócienny żółtym jedwabiem po końcach wyszywany l.
Obrusów z koronami grubych sześć.
Obrusów z czerwonemi niebieskiemi prążkami trzy.
Obrus dziurkowany jeden.
Obrusów bez koronek trzy.
Ręczników do ołtarzy płóciennych pięć.
Ręczników do lawaterza42 dwa.

Chorągwie.

Chorągiew wielka S. Anny czerwona z frandzlą włóczkową pstrą.
Chorągwi małych białych Najświętszej Panny i Świętego Antoniego dwie.

Księgi.

Mszał in folio w skórce szarej nadpsowany w kartach i nadklijany stary jeden.
Mszał drugi in octavo w skórce szarej, w kartach in canone nadpsowany jeden.
Agentka mała w papierze szarym nowa dobra l.
Agentka druga mała w skórce szarej stara zła.

Religua supellex.

Krzyż procesyjonalny cum effigie Crucifixi scuplta.
Krzyż procesyjonalny na desce malowany jeden.
Pasyjka na ołtarzu mała jedna.
Turybularz mosiężny stary zły.
Dzwonków ręcznych małych trzy, jeden z nich bez serca.
Poduszek pod mszały sukienne zielona i włóczkowa dwie. Lichtarzy drewnianych malowanych wielkich ośm.
Lichtarzy drewnianych niemalowanych wielkich sześć.
Lichtarzy drewnianych małych niemalowanych cztery.
Żelaza na opłatki złe jedne.
Cyrkuł43 na komunikanty jeden.
Młotek żelazny jeden.
Ampułek szklanych par trzy.
Szufladka na komunikanty jedna.
Scabellum44 drewniane jedno.
Rezurekcyja45 sculpta jedna.
Mary dębowe jedne.
Naczynia na wodę święconą drewniane dwoje.

Clausura ecclesiae.46

Drzwi wielkie pojedyncze na biegunie ze skoblem i kłótką niewielką. Za które wyszedłszy kruchta murowana sklepiona. Drzwi z niej na cmentarz drewniane pojedyncze na biegunie ze skoblem. Przy nich kuna47 żelazna mała.
Dzwonnicy nie masz, tylko nad wielkiemi drzwiami w facyjacie48 dzwony niewielkie dwa.
Sygnaturka w wieży nad kaplicą mała.
Cmentarz obszerny wkoło oparkaniony. Wrota w parkanie wielkie pojedyncze na biegunie. Fortka przy nich mała na biegunie drewnianym prosta ku miastu, z schodkami prostemi. Fortka z tegoż cmentarza prosta na biegunie z zawiartką49 ku plebanii.

Residentia plebani.

Ta zaraz przy cmentarzu wkoło in parte parkanem złym, in parte płotem obwarowana. Wrota na podwórze drewniane podwójne z drągiem i skoblem.
Budynek drewniany gliną oblepiony, słomą mierzwiatą pokryty. Sień mała z powałą drewnianą z niej drzwi do izby na zawiasach, z klamką, haczykiem i skoblem do kłótki. Izba wybielona niewielka z powałą drewnianą wybielona, okna w drewnie trzy. piec kachlowy biały. Piec piekarski z kuminkiem. Stół w owal niewielki jeden. Stołków siedm. Tapczan jeden. Szafa lipowa duża w półki trzy, z drzwiczkami trzy. Z tej drzwi drewniane na zawiasach ze skoblem do alkierza. Ten mały wąski z powała drewnianą, okien w drewnie dwie. Powróciwszy nazad do sieni. Drzwi do komory drewniane na biegunie z zasuwa i skoblem do kłótki. Komora niewielka z powałą drewnianą. W niej półka prosta jedna. Ława jedna. Sąsieków dwa.
Drzwi z sieni na tył drewniane na biegunie małe z zawiartką.
Idąc dalej podwórzem drzwi na biegunie drewniane proste do drugiej sieni, która jest mała. bez powały. Drzwi z niej na biegunie drewniane proste do piekarni. Piekarnia niewielka z powałą drewnianą. Okien w drewnie małych dwie, piec piekarski z kuminem, ław pod ścianami dwie. Szafa w półek dwie, jedna mała.
Ex opposito piekarni przez sień drzwi na biegunie proste do komórki. Ta mała stara zła. z powałą złą.
Naprzeciwko tego budynku przez podwórze kuchenka z okrąglaków stara, słomą mierzwiatą pokryta, okna otworzyste dwa mająca i drzwi. Ognisko złe popsute.
Stajnia z okrąglaków niewielka pod tymże dachem, co i kuchnia będąca, drzwi na biegunie proste z zawiartką mająca. W niej jasła50 jedne i pomost niezły. Komora z okrąglaków dębowych niewielka, z powałą drewnianą, słomą mierzwiatą pokryta. Drzwi do niej dwoje, jedne drewniane proste bez zamknięcia, drugie dębowe ze skoblem do kłótki.
Szpichlerz z dylów dębowych słomą mierzwiatą pokryty mały, z powałą i podłogą drewnianą Drzwi do niego dębowe na biegunie z zasuwą i skoblem do kłótki. W nim półka prosta jedna. Sąsieków dobrych trzy.
Szopa przy nim otworzysta na słupach duża, słomą mierzwiatą pokryta, w niej jasła długie jedne.

Szpital

Ten niedaleko parkanu kościelnego duży z okrąglaków, gliną oblepiony, słoma mierzwiatą pokryty. Drzwi od miasta pojedyncze duże na biegunie do sieni z zasuwą. Sień bez powały niewielka, z której drzwi na biegunie ze skoblem i haczykiem do izby. w której x. komendarz rezyduje.
Ta niewielka z powałą drewnianą, gliną wylepiona, okien w drewnie niewielkich trzy.
Piec kachlowy. Piec piekarski z kuminem.
Stół lipowy stary na nogach, półka prosta jedna.
Drzwi z niej na biegunie drewniane proste ze skoblem i zawiartką do alkierza, któren mały z powałą drewnianą, gliną wylepiony, okien w drewnie małych dwie.
Wyszedłszy z rezydencyi x. komendarza do sieni, drzwi z niej drewniane na biegunie z klamką drewnianą do drugiej sieni, która jest niewielka bez powały z ścianą jedną z chrustu plecioną, gliną oblepioną. Z niej drzwi po lewej ręce drewniane na biegunie proste z zasuwą drewnianą do izby, w której kantor mieszka.
Ta gliną wylepiona niewielka z powałą, okien w drewnie większe i mniejsze dwie.
Piec piekarski z kuminkiem.
Ław pod ścianami dwie w półek pięć, szafa jedna. Drzwi z niej otworzyste do alkierza, który mały, z powałą drewnianą, gliną wylepiony.
Okno małe z szybą jedna jedno.
Ex opposito tej przez sień drzwi do izby trzeciej, w której ubodzy mieszkają, drewniane, proste, z zawiartką.
Izba gliną wylepiona z powałą drewnianą niewielka. Okien w drewnie niewielkich trzy. Ław pod ścianami trzy. zydel wąski jeden, piec piekarski z kuminem, ława przy piecu jedna, półka prosta jedna.
Z niej drzwi komorne otworzyste. Ta komora mała gliną wylepiona z powałą drewnianą, okien w drewnie małych dwie, ława pod ścianą jedna. Powróciwszy nazad do sieni, drzwi z niej na tył drewniane na biegunie z zawiartką.

Osiadłość jurysdykcyi do kościoła należącej w mieście Szarogrodzie będącej.

Potrójni51: Jędrzej Satanowski.
Parowi52: Michał Redko, Jędrzej Mukarowski.
Pojedynkowi: Hrycko Redko w, Michał Kulawy, Hrynko, Iwan Koleśnik. Hawryło Rybak, Iwanko Mały. Mikita, Michajło Głuchego syn, Rzeźniczka wdowra. Józef Szewc, Olexa, Piekarka, Jan Wierzbicki, Jacko Rzeźnik, Sobko Szewc. Łukasz Piotrowski.
Piesi: Marcin Mateniowski, Franko Tkacz, Stach Winnik, Piekarka wdowa. Roman. Fedko Paszczuk, Bednarz. Ci dawać powinni czynszu: potrójni po złotych 18, parowi po złotych 12. piesi po złotych trzy, pojedynkowi po złotych sześć. Prócz tego zakoski, obkoski, zażynki. obżynki, zagrabki, ograbki, szarwarki do drew lub do innej potrzeby odbywać i dziesięciny pszczelną i sadową dawać powinni.

Villa Plebanówka ad hanc ecclesiam pertinens.

Ta o pół mile leży od Szarogroda, gruntów, sianożęci53 i lasów według erekcyi ma dostatek, ale teraz ukrzywdzona od sąsiad, jako to graniczy primo z Szarogrodem książąt IchMciów Lubomirskich, skąd odebrano gruntów prawie większą połowę; secundo z Szostakówką54 tychże IchMciów, która tychże gruntów oderwanych razem z Szarogrodem używa i monaster czerców55 ; tertio Perepieżyńce56 tychże książąt, które także gruntów sztukę odebrały; quarto z Łuką57 tychże IchMciów, z których w sianożęci ukrzywdzono; quinto z Nasikówką58 tychże Ichmciów, która dwa stawki sobie przywłaszczyła i nieco pola.
Folwark w tej wsi wkoło ogrodzony. Wrota z przyjazdu podwójne na biegunie z drągiem do zamykania. Przy nich fortka mała z drzwiczkami na biegunie drewnianym.
Budynek drewniany z okrąglaków gliną oblepiony, słomą mierzwiatą pokryty. Drzwi do sieni drewniane proste na biegunie z zaporą. Sień niewielka bez powały, z niej drzwi do izby drewniane na biegunie.
Izba dostatnia z powałą drewnianą wybielona, okna w drewnie dwie. Piec piekarski z kuminem, ława przy piecu jedna, ława pod oknami jedna, półka prosta jedna. Z niej drzwi małe na biegunie ze skoblem do drugiej izby. Ta niewielka z powała drewnianą okien w drewnie dwie. Piec kachlowy biały z kuminem, piec piekarski mały. ławka koło piece. Stół przydługi wąski lipowy.
Z tej izby drzwi proste na biegunie drewniane do komory. Komora z okrąglaków przystawiona bez powały. Z niej drzwi do drugiej komory na biegunie proste. Ta komora niewielka bez powały. Drzwi z niej na podwórze drewniane proste na biegunie z zawiartką
Ex opposito pierwszej izby przez sień drzwi proste na biegunie z skoblem i zaporą do komory. Komora z okrąglaków z powałą drewnianą niewielka. Drzwi z sieni na tył drewniane na biegunie z zawiartką.
Przy tym budynku szopa długa we trzy ściany na słupach słomą przykryta.
Kurnik niewielki w ściany słomą mierzwiatą do połowy przykryty.
Karmnik przy nim z deszczek niewielki z drzwiczkami na biegunie prostemi. Koryto na podwórzu do pojenia wołów.
Stajnia niewielka z okrąglaków dębowych słomą mierzwiatą pokryta, w niej żłoby dwa z Jasłami. Drzwi do niej pojedyncze duże na biegunie ze skoblem.
Przy tej stajni komórki z okrąglaków niewielkie na obroki dwie, wchód do nich ze stajni drzwiczkami na biegunie.
Szpichlerz stary z okrąglaków dębowych słomą mierzwiatą przykryty, z powałą drewnianą z sąsiekami sześcią Drzwi do niego drewniane na biegunie ze skoblem do kłótki i zaporą.
Gumno przy podwórzu wkoło ogrodzone, w nim stodoła duża z okrąglaków dębowych. słomą mierzwiatą przykryta. Drzwi do niej dużych dwoje, jedne podwójne z drągiem. drugie pojedyncze z zaporą
Szpichlerz przy stodole z okrąglaków dębowych słomą mierzwiatą pokryty, podłoga drewniana niezła, sąsieków dziesięć. Drzwi drewniane na biegunie ze skoblem i zasuwą
Arenda opodal ode dworu we wsi z okrąglaków dębowych słomą mierzwiatą przykryta. Drzwi do sieni drewniane proste na biegunie. Sień bez powały mała płotem przegrodzona. Z niej drzwi na biegunie drewniane proste do izby.
Izba niewielka z powałą drewnianą. Okien w drewnie małych trzy. Piec kachlowy biały. Piec piekarski z kuminem, ław pod ścianami dwie, ław przy piecu dwie. Drzwi z niej proste na biegunie drewniane do komory. Komora z powałą drewnianą niewielka, okna w drewnie małe dwa.
Winnica przy arendzie z okrąglaków dębowych słomą mierzwiatą przykryta. Drzwi do niej proste na biegunie stare. W niej kotlin59 pięć, koryto na wodę wielkie jedno, kadek roboczych dużych sześć, kadź piwna większa l, konwi trzy.
Szpichlerz przy tej arendzie z okrąglaków słomą mierzwiatą przykryty z sąsiekami sześcią. Z niego piwniczka opalisadowana niewielka. Drzwi na biegunie drewniane ze skoblem do kłótki i zaporą.
Stajnia przy tym szpichlerzu z okrąglaków słomą mierzwiatą przykryta niewielka z pomostem złym. Drzwi do niej na biegunie drewniane proste z zasuwą.
W tej arendzie siedzi teraz Marko Husiatyński mieszczanin szarogrodzki za kontraktem nieboszczyka x. Godzkiego proboszcza szarogrodzkiego, zaczynającym się dnia 11 września w roku 1740. Daje z niej według kontraktu złotych polskich 1300 trzema ratami. Do której ma pozwolone młyny dwa z foluszami i stępami60, poddanych pojedynkowych cztery, pola dni dwanaście, sianożęci na kosarzów dziesięć. Pasieka mu pozwolona dla konserwacyi. Dwór zaś ekscypuje dla siebie co miesiąc spust gorzałki z dworskiego zboża, brachy61 połowę, warzenia miodu i sycenia, piwa robienia co potrzeba i gromadzie pozwolono podczas prażniku62 po trzech czetwerykach63 warzyć piwa. zapłaciwszy arendarzowi od kotłów.
Sadzawka za arendą mała dworska palisadami wkoło ogrodzona.
Stawów dostatnich z groblami dobremi niższy i wyższy dwa.
Młyn na niższym stawie z okrąglaków dębowych wielki, słomą mierzwiatą przykryty, z kamieniem jednym, stępami trzema i foluszem jednym, szkrzynia, kosz et alia reąuisita znajdują się. Drzwi do niego na biegunie proste z zasuwą drewnianą.
Młyn drugi na wyższym stawie drewniany z okrąglaków mniejszy od pierwszego z kamieniem jednym, stępami dwiema, koszem et aliis necessariis, słomą mierzwiatą pokryty. Drzwi drewniane proste z zasuwą.
Mlynarzów powinności: po jednemu wieprzu ukarmić lub po taleru bitemu dać. co miesiąc dzień z siekierą robić i czynszu dawać po złotych sześć.

Osiadłość tej wsi i powinności poddanych.

Potrójni: Piotr Czarny, Iwan Kozak.
Parowi: Pawło Pasiecznikow, Mikołaj Zborowski, Wojciech Rumak, Sobko Pieszczony. Jasko Bednarzow zięć, Tomko Hałusinski, Iwan Łabacz, Dmytro Cywa, Janko Majdannik, Macko Rzepeniecki, Jacko Tkacz, Michał Kaczor, Wojciech Szabelski. Michał Kosocki, Jędrzej Hałusinki syn, Jakub Chłopeniuk, Pawełko Mazur, Iwan Starabara, Jacko Osadczuk, Iwan Słobodziadzak, Hrycko Kłoczko, Wojciech Schab. Marcin Rzepieniecki, Fedorko Kuziuk, Antoni Szczerbka, Iwan Chopa, Wojciech Patlaty, Pawło Butnin.
Pojedynkowi: Antoni Wołoszyn, Tomko Gruca, Wojciech Tkacz, Jusko Marcina brat. Marcin Solski, Stefan Węglarz, Semen Gulowaty, Michajło Łaszow zięć. Wasyl Storanik, Sobko Grocak, Michajło Zmud do arendy, Hrycko Moskal, Dmitro Tkacz. Jakub Szczerbaty do arendy, Bartko Winnik, Kazimirz Czornobrody, Senko Żydowski do arendy, Stach Dudka, Jasko Dudczyn, Antoni Szaygiecow zięć, Stefan Muzyka. Iwan Jagodzianik, Jakowiec Babin zięć, Matwiej Dobrzanski zięć, Michał Płaksiwy. Jakim Pustomielnik, Petro Pustomielnikow syn, Michał Jeleniecki, Stach Szydło. Pastuch Olech, Kazimierz Kiszowar, Stefan Pałamarz, Bartko Rudy, Iwan Burdyn Ryżego zięć, Antoni Zakrzewski Słobodziannik, Fedor na Szaygiecowym, Michał Sirant Słobodziannik, Pawlicha Winniczka sierota, Jacko komornik u Semena. Wasyl Słobodziannik, Sobczycha wdowa, Szcygiecka wdowa, Jasko Słobodziannik.
Piesi: Hrycko Ryży, Ułasinska wdowa, Marcin Kaleta, Jędrzej Ostrowerchy. Jacko Ciuryka, Michał Kozonogi, Iwan Piotrów zięć, Iwan Szewc, Petro Husarz. Iwan Mielnik, Semen Mielnik, wójt sołtyski nie daje nic, Iwan w pańskim sadzie. Stolarz. Jasko Sadowy.
PP. szlachta: P. Staszewski, P. Sendzimir, P. Czaykowski, P. Skoworzyński. P. Sokołowski, P. Dumański, P. Sebastyan Mirecki, P. Świderski. Ci panowie szlachta, parowi czynszu po złotych 12, pojedynkowi po złotych sześć dawać powinni.
Powinności tych poddanych: czynszu potrójni po złotych 18, parowi po złotych 12. pojedynkowi po złotych 6 dawać, dziesięcinę pszczelną i sadową, prócz tego na wiosnę zaorki, w jesieni obórki, zakoski, obkoski, zażynki, obżynki, zagrabki, ograbki. tłuk dwie i szarwarki do grobli według potrzeby odbywać są obowiązani i powinni .

Inwentarz bydła i inszych gospodarskich sprzętów, pozostałych po nieboszczyku x. Godzkim, proboszczu szarogrodzkim taki:

Klacz gniada jedna.
Krowa boczasta z cielęciem czerwonym jedna.
Krowa siwa bez cielęcia jedna.
Wozów bosych alias nieokowanych małych, pojedynkowy i parzysty dwa.