KOŚCIÓŁ ŚW. FLORIANA W SZAROGRODZIE
Droga KrzyżowaFundatorzy Drogi Krzyżowej

Stacja I - Ofiara Proboszcza ks. Longina Dobrowolskiego
Stacja II - Ofiara Rodziny Sommerfeldów
Stacja III - Ofiara Braci i Sióstr III Zakonu
Stacja IV - Ofiara Ogólna
Stacja V - Ofiara Rodziny St. Szczeniowskich
Stacja VI - Ofiara Braci i Sióstr Różańca
Stacja VII - Ofiara wsi Szostakówka
Stacja VIII - Ofiara Rodziny Biernackich
Stacja IX - Ofiara Trzeźwości
Stacja X - Ofiara wsi Kozłówka, Teklówka, Łozowa
Stacja XI - Ofiara Rodziny A. Sobańskich
Stacja XII - Ofiara wsi Plebanówka
Stacja XIII - Ofiara Ogólna
Stacja XIV - Ofiara Pawła Peczeniuka